سیترولین چیست؟

 
 
سیترولین چیست؟
ز اگر این ماده را نیم ساعت قبل از ورزش کردن مصرف کنیم تاثیرر بسزایی بر ورزش ما می گذارد. 
مصرف سیترولین باعث کاهش دردهای عضلانی بدن و افزایش سرعت ریکاوری بدن می شود و می تواند برای قبل از خواب بسیار مناسب باشد.
سیترولین مناسب برای تمامی افراد اعم از نچرال و دارویی می باشد.
پست های مرتبط